Tietosuojaseloste

Voidaksemme palvella sinua parhaalla tavalla, keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Oheinen tietosuojaseloste kertoo, mitä henkilötietoja keräämme ja miten niitä käsittelemme. Löydät myös tietoa, mitä oikeuksia sinulla on tietojasi koskien.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispäivä: 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
AK-Matkat Oy
Lepsämäntie 1, 01800 Klaukkala
Puh: +358 9 8946700, E-mail: info@ak-matkat.fi
Y-tunnus: 1008071-0

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Harri Kontola
Puh. +358 9 89467011, E-mail: harri.kontola@ak-matkat.fi

3. Rekisterin nimi
AK-Matkat Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen ja toimeksiantojen sekä niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallettaa asiakkaasta tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, golfin pelitasoitus, lentoyhtiöiden bonuskorttien numerot, passinnumero ja voimassaoloaika. Lisäksi tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, ns. matkahistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään palveluprosessin yhteydessä. Palveluiden toteutukseen liittyviä tietoja saadaan alihankkijoilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa oleellisille yhteistyökumppaneille, jos asiakkaan pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan vain välttämättömät tiedot, esim. passitiedot lentoyhtiölle tai tasoitustiedot golfklubille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Katso edellä kohta 7.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tiedot ovat vain elektronisessa muodossa. AK-Matkat Oy:n työntekijöillä ja yrityksen johdolla on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Käyttö on suojattu salasanoin. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Palomuuri suojaa ulkopuolelta tulevilta yhteydenottoyrityksiltä.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä talletetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja se on allekirjoitettava.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista/poistamista. Vaatimus tulee tehdä kirjallisena.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.